Ferie og feriepenger

Publisert: 11.06.2020

Hvorfor utbetaler vi feriepenger?

Hensikten med feriepenger er at de skal erstatte manglende lønn når man tar ferie. Det er fjorårets inntekt som fastsetter hvor mye feriepenger arbeidstakerne får i år. Arbeidstaker må derfor ha opptjent lønn fra en eller flere arbeidsgivere året før for å ha rett på feriepenger. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil arbeidstaker likevel ha rett til å ta ut ferie, men ikke ha rett på feriepenger.

Hvorfor står det trekk på lønnsslippen ved utbetaling av feriepenger?

Det er vanlig praksis for de som har fast måneds lønn å trekke all ferien i en måned, f.eks  i juni. Siden veldig mange arbeidsgivere følger den avtalefestet feriepenge prosenten (ikke den i ferieloven), har mange nå 5 uker ferie det vil si 25 arbeidsdager. Ved utbetaling av feriepengene trekker man samtidig for alle de 25 dagene man kan ha i løpet av ett år, det gjør at trekket blir høyere enn det man får utbetalt i lønn:

Her er ett eksempel på hvordan det kan se ut på lønnsslippen:

Ansatte som ikke har full opptjening

Dersom du ikke har full opptjening av feriepenger, f.eks. fordi du kommer rett fra skolebenken, har vært i ulønnet permisjon eller har fått en stor lønnsøkning, kan det være feriepengene som du har opptjent i løpet av fjoråret ikke er nok til å dekke lønnsbortfallet i ferien. Med mindre bedriften stenger helt ned virksomheten ifbm ferieavvikling, kan du som ansatt i slike tilfeller motsette deg full ferie.