Konsulentoppdrag

Vi bistår også med konsulenttjenester til kunder som har ett eller flere av produktene i vår portefølje.

Konsulentoppdrag

Vi leverer alle produktene vi har i portofolien. Dertil hjelper vi dere i gang med oppstart av hvert enkelt produkt. Du vil få din konsulent som du anvender fra gang til gang, som gjør at vi kjenner til den fullstendige historikken din. Dette sikrer en trygg og tilfredsstillende kundebehandling.

Er det noe du lurer på, ta kontakt med oss!