Visma.Net Absence

Visma Absence er en del av Visma.Net familien hvor du registrerer fravær og ferie.

Visma.Net Absence

Om Visma.Net Absence

Visma Absence er en del av Visma.Net familien hvor du registrerer fravær og ferie. Visma Calendar er en samlebetegnelse på Visma Time og Absence hvor du også kan registrere tiden  i ett og samme bilde.

Fordelen med Absence er at du blir minnet på hva du får lov til å registrere av fravær. Eksempelvis kan du ikke registrere flere feriedager enn du har lov til. Dertil finnes det også regler i forhold til antall sykedager. All registrering kan utføres digitalt på mobilen.

Er det noe du lurer på, ta kontakt med oss!