Visma.Net Payroll

Visma.Net Payroll- vårt nettbaserte lønnssystem for store og små bedrifter, som forenkler og effektiviserer arbeidsdagen.

Visma.Net Payroll

Om Visma Payroll

Det raskt ekspanderende lønnssystemet Visma.Net Payroll er neste generasjon lønnssystem, og skal med tiden ta over for de markedsledende lønnssystemene Huldt & Lillevik Lønn og Visma Lønn som 70 prosent av Norges befolkning får lønnsslippen sin gjennom. Dermed satses det nå på Visma.Net Payroll et system for fremtiden.

Forenkler arbeidsdagen

At lønnssystemet er 100 prosent nettbasert gjør at du slipper lokale installasjoner og utgifter til vedlikehold på programmet. Dermed forenkler også produktet arbeidsdagen din. I tillegg skjer alle oppdateringer automatisk uten at du selv legger merke til det. Å ha et skybasert lønnssystem betyr mer automatikk og mindre manuelle prosesser.

Dertil vil automatiseringen bety at du bruker mindre tid på selve lønnskjøringen. At du også blir veiledet gjennom alt som må på plass før en lønnskjøring, gjør det enklere å forstå sammenhengen i lønnssystemet. Dermed minnes du også på alle de viktigste tingene du trenger å gjøre for å få utbetalt lønn.

Intuitivt

Sammenlignet med Huldt & Lillevik og andre lønnssystemer, er Visma.Net Payroll mye mer intuitivt. Det har også et godt utviklet estetisk design. På lønnskjøringsdagen blir du enkelt guidet gjennom alle trinn, uten at du trenger å vite hvilke knapper du skal trykke på.

Vi får gode tilbakemeldinger både fra helt nye kunder og de som bytter til dette lønnssystemet. De som arbeider med lønn for første gang, opplever gjerne at systemet er vesentlig mye enklere og en ny og positiv endring.

Bestill et uforpliktet tilbud her